ปลั๊กอิน: 26/10/07

ตุลาคม 26, 2007

ขอโน๊ตไว้สั้น ๆ เผื่อต้องใช้ 😀

  • Category Posts Widget เอาไว้แสดงโพสต์ล่าสุดจาก Category ที่ต้องการ
  • Highlight Author Comments ไว้ทำ Highlight ให้ comment ของเจ้าของโพสต์นั้น ๆ
  • Live Space Sync ตามชื่อเลย ไว้ Sync ข้อมูลโพสต์ในบล็อกเราร่วมกับบล็อกใน Live Spaces
  • Technorati Tag Cloud Widget ไว้ทำ Tag Cloud ของ Technorati ใน Widget Sidebar พิเศษตรงที่รองรับ WP 2.3

Technorati Tags: , , ,

ธีม: experience

ตุลาคม 22, 2007

experience

Preview | Download

 

พอดีผมผ่านไปเห็นมา สวยดีครับ (บล็อกเจ้าของธีมยิ่งสวยหง่ะ อิจฉา ๆ)

iitheme-001-demo.jpg

    • ดาวน์โหลด | เวบคนทำ